ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Ατομική Ψυχοθεραπεία (ενήλικες, παιδιά, έφηβοι)
 • Θεραπεία Ζεύγους
 • Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
 • Ομαδική Ψυχοθεραπεία
 • Ψυχομετρική Αξιολόγηση
  • WISC-V (Κλίμακα Wechsler για Αξιολόγηση Νοημοσύνης σε Παιδιά και Εφήβους)
  • WAIS-IV (Κλίμακα Wechsler για Αξιολόγηση Νοημοσύνης σε Ενήλικες)
  • ADHD (Κλινική Αξιολόγηση Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας σε Παιδιά και Ενήλικες)
  • Κλίμακα Αξιολόγησης της Εργαζόμενης Μνήμης (ΚΑΕΔ)
  • Ερωτηματολόγια ΣΑΕΒΑ Σχολικής Ηλικίας (Κλίμακες Achenbach)
  • Ψυχομετρική αξιολόγηση του Θυμού, της Επιθετικότητας και του Εκφοβισμού
 • Βιωματικά Εργαστήρια διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων σε παιδιά.
 • Ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια
 • Ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις με την χρήση Εμβύθισης στην Εικονική Πραγματικότητα

Διευκολύνσεις:

 • Οι ατομικές ψυχοθεραπείες διεκπαιρεώνονται και διαδικτυακά μέσω Skype/ Viber/ WhatsApp
 • Μειωμένο κόστος συνεδρίας σε φοιτητές/ στρατιώτες/ λήπτες ΕΕΕ
 • Κατ’οίκον επισκέψεις σε άτομα που αδυνατούν να προσέλθουν διά ζώσης.